Cyngor Lleol

 • Grwpiau FAN (Ffrindiau a Chymdogion) yn Abertawe

  Grwpiau FAN (Ffrindiau a Chymdogion) yn Abertawe – yn cysylltu ffrindiau a chymdogion mewn cymunedau lleol. Cynnal cyfarfodydd ‘rhithwir’ trwy Zoom, cwrdd am awr bob wythnos a chymryd eu tro yn gwrando ar straeon a phrofiadau ei gilydd. Os ydych chi’n dysgu Saesneg gall fod yn ffordd dda o wella sgiliau.

 • Cydlynwyr Ardal Leol Cyngor Abertawe

  Darparu gwybodaeth a chyngor a gallant gefnogi unrhyw un i adeiladu perthnasoedd yn eu cymuned.

  Diweddariad COVID: Yn gallu cyfeirio aelodau o’r gymuned i gefnogi

 • GivingWorld.org.uk

  Darparu dillad, eitemau bwyd, pethau ymolchi, glanhau a chynhyrchion cartref yn rhad ac am ddim fel y gall y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau aros yn ddiogel ac yn iach. I gofrestru a chael mynediad at stoc dros ben busnes am ddim, ewch i www.givingworld.org.uk/charity

  Porwch y cynhyrchion sydd ar gael yma: Giving World

 • Gwirfoddoli SCVS

  Gwirfoddoli SCVS – darparu ystod eang o wasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth a thrwy gynrychioli barn y sector i lywodraeth a llunwyr polisi.

  Os ydych chi’n gwybod am bobl sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli’n lleol i ymateb i anghenion ein cymunedau yng ngoleuni Covid-19, ewch i’n gwefan.

Cwestiynau Cyffredin

Newyddion

 • Older Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Gorffennaf 1st 2021

  Rheoli Menopos

  Yn dilyn ymlaen o erthygl y mis diwethaf, y mis hwn byddwn yn siarad am driniaeth y menopos. Y brif driniaeth ar gyfer symptomau...

  Darllen mwy
 • Mature Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Mehefin 1st 2021

  Menopos

  Bu llawer o siarad yn y cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf am y menopos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar drosolwg byr...

  Darllen mwy
 • Depressed teen feeling lonely surrounded by people

  Ebrill 1st 2021

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel,...

  Darllen mwy
 • PPE gloved hand holding COVID-19 vaccine ampule

  Mawrth 1st 2021

  Brechlyn ar gyfer Coronafeirws

  Mae'r brechlyn coronafirws wedi cyrraedd. Mae'n ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn rhoi amddiffyniad i chi rhag coronafirws.

  Darllen mwy
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae...

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis