Du a Lleiafrifoedd Ethnig

I gael cyngor ar Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig gweler y wybodaeth isod.

Cyngor Lleol

 • Black Association of Women Step Out (BAWSO)

  Black Association of Women Step Out (BAWSO) – gwasanaeth i ferched a phlant Du a Lleiafrifoedd Ethnig, a wnaed yn ddigartref trwy fygythiad o drais domestig neu ffoi rhag trais domestig yng Nghymru

  Dydd Llun – Dydd Gwener 9yb – 16.45 yp Llinell gymorth 24 awr: 0800 7318147

  Diweddariad COVID: Mae’r swyddfa ar gau dros dro oherwydd argyfwng COVID -19; fodd bynnag, rydym yn dal yn hygyrch dros y ffôn.

 • Cymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru

  Darparu gwasanaeth eiriolaeth, cyngor, gwybodaeth a chyfeirio.

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd mae CIWA yn cynnig oriau gwasanaeth estynedig er mwyn cefnogi ein cymuned yn well yn ystod yr amser hwn. Mae cefnogaeth ffôn ar agor rhwng 9 am-6pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac mae cyfathrebu gwe-gamera ar gael rhwng 9yb-9yp o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

 • Allgymorth DAISE

  Mae’r Prosiect Gwybodaeth, Cefnogaeth a Grymuso Cam-drin Domestig (DAISE Plus) yn darparu cymorth un i un i fenywod sy’n dioddef neu sydd wedi profi cam-drin domestig. Cynigir cymorth naill ai ar sail apwyntiad neu alw heibio.

  Diweddariad COVID: Galwch heibio wedi’i atal. Nid yw apwyntiadau wyneb yn wyneb wedi’u harchebu ymlaen llaw ar gael a chefnogaeth yn cael ei chynnig dros y ffôn yn lle. Mae gan y rhif cyhoeddus bobl ychwanegol yn ei staffio fel y gallwn drin mwy o alwadau sy’n dod i mewn a chefnogi gweithwyr sydd wedi’u leinio i gefnogi cymorth argyfwng / rhoi gwybodaeth ac ati fel copi wrth gefn o hyn. Os nad yw cefnogaeth yn hyfyw dros y ffôn, rydym yn cynnig 2 apwyntiad wyneb yn wyneb y dydd yn Bond St. Dim ond ar y diwrnod y gellir archebu’r rhain a byddant yn destun asesiad risg iechyd.

Cwestiynau Cyffredin

Newyddion

 • Older Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Gorffennaf 1st 2021

  Rheoli Menopos

  Yn dilyn ymlaen o erthygl y mis diwethaf, y mis hwn byddwn yn siarad am driniaeth y menopos. Y brif driniaeth ar gyfer symptomau...

  Darllen mwy
 • Mature Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Mehefin 1st 2021

  Menopos

  Bu llawer o siarad yn y cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf am y menopos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar drosolwg byr...

  Darllen mwy
 • Depressed teen feeling lonely surrounded by people

  Ebrill 1st 2021

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel,...

  Darllen mwy
 • PPE gloved hand holding COVID-19 vaccine ampule

  Mawrth 1st 2021

  Brechlyn ar gyfer Coronafeirws

  Mae'r brechlyn coronafirws wedi cyrraedd. Mae'n ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn rhoi amddiffyniad i chi rhag coronafirws.

  Darllen mwy
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae...

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis