• Ebrill 1st 2021

  ,

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel, cysgu neu archwaeth aflonydd, egni isel, a chrynodiad gwael.

  Darllen mwy

  Depressed teen feeling lonely surrounded by people
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae colic yn cael ei ystyried yn gyflwr cyffredin ond gall beri gofid mawr i rieni. Amcangyfrifir ei fod yn effeithio ar 10-30% o fabanod a gall effeithio ar fabanod sy'n cael eu bwydo ar y fron a photel.

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis