Polisi Cwcis

Gwybodaeth am ein defnydd o gwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i’ch gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad da i chi wrth bori trwy ein gwefan a hefyd yn caniatáu inni wella ein gwefan.

Mae cwci yn ffeil fach o lythrennau a rhifau rydyn ni’n eu storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur os ydych chi’n cytuno. Maent yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio’r cwcis canlynol:

  • Yn hollol angenrheidiol: Cwcis yw’r rhain sy’n ofynnol ar gyfer gweithredu ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o’n gwefan, defnyddio trol siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.
  • Dadansoddol / perfformiad: Maent yn caniatáu inni gydnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella’r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i’r hyn y maent yn edrych amdano yn hawdd.
  • Ymarferoldeb: Defnyddir y rhain i’ch adnabod pan ddychwelwch i’n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys ar eich rhan, eich cyfarch yn ôl enw a chofio’ch dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ranbarth).
  • Targedu: Mae’r cwcis hyn yn cofnodi’ch ymweliad â’n gwefan, y tudalennau rydych chi wedi ymweld â nhw a’r dolenni rydych chi wedi’u dilyn. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i wneud ein gwefan a’r hysbysebu sy’n cael ei harddangos arni yn fwy perthnasol i’ch diddordebau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â thrydydd partïon at y diben hwn.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cwcis unigol rydyn ni’n eu defnyddio a’r dibenion rydyn ni’n eu defnyddio yn y tabl isod:

Rydych chi’n blocio cwcis trwy actifadu’r gosodiad ar eich porwr sy’n eich galluogi i wrthod gosod pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os ydych chi’n defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro’r cyfan (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch chi’n gallu cyrchu ein gwefan i gyd neu rannau ohoni.

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis